Fundamenty JPA i Hibernate

Kurs wprowadzający do pracy ze standardem JPA, a konkretnie  z biblioteką Hibernate. Z tego, ponad godzinnego, kursu dowiesz się:

  • Czym jest persystencja danych, ORM, JPA i Hibernate
  • Jak działają podstawowe elementy Hibernate – EntityManager, PersistenceContext, Entity
  • Jak skonfigurować projekt z Hibernate (z bazą relacyjną H2)
  • Jak wykonywać z użyciem JPA operacje bazodanowe CRUD – Create, Read, Update, Delete.
  • Jak tworzyć i korzystać z relacji One-to-One
  • Jak tworzyć i korzystać z relacji One-to-Many
Zamówienie

DARMOWY

Zamów