Fundamenty Spring Framework

Kurs o fundamentach Spring Framework niezbędnych w codziennej pracy z tym frameworkiem. Dowiesz się z niego:

  • Jak działa wstrzykiwanie zależności
  • Czym jest i jak działa kontekst i kontener Spring
  • Jak funkcjonują Spring Beans
  • Szczegóły działania @Autowired
  • Testy jednostkowe kontekstowe i bezkontekstowe
  • Ćwiczenie praktyczne
Zamówienie

DARMOWY

Zamów